OZ

Blue Mountains (Three Sisters)

Part #1 about this magical region and gateway (not far!) from Sydney ...
Read More | Czytaj Więcej

The Great Barrier Reef | Wielka Rafa Koralowa

My BIG snorkeling experience | Moje wspomnienia i doświadczenia ze snorekling'u ...
Read More | Czytaj Więcej

Old Bar

Old Bar - supposedly nothing but still there is something...
Old Bar - niby nic a jednak coś ...
Read More | Czytaj Więcej

Mount Kosciuszko | Góra Kościuszki

Australia's the highest mountain!...
Najwyższy szczyt Australii! ...
Read More | Czytaj Więcej

Friday the 13th | Piątek trzynastego

Friday the 13th can be really cool 😉 ...
Piątek trzynastego może być naprawdę super ...
Read More | Czytaj Więcej