Cinco de Mayo

The holiday of celebration of Mexican culture, of food, music, beverage and customs unique to Mexico
Święto na cześć meksykańskiej kultury, obyczajów i jedzenia